Kontakta oss

info@huum.eu

Kundstöd

Kundstöd

Öppna menyn >
Före köpet
Montering
Mobilappen
Användning
Funktionsfel
 • Funktionsfel vid användning av styrpanelen
 • Funktionsfel vid användning av bastuaggregatet
Styrpanelens temperaturvisning avviker från bastutermometerns

Det är normalt med en viss skillnad mellan uppmätta temperaturer till följd av instrumentens mätfel. Om avvikelsen överskrider 10-15 grader borde både värmegivaren och bastutermometern kontrolleras.

 1. Är värmegivaren och bastutermometern placerade i olika ställen i basturummet där temperaturerna faktiskt är olika?
 2. Sitter värmegivaren för nära bastuaggregatet? För nära dörren? Den bästa placeringen för värmegivaren är på väggen mitt emot bastuugnen, ca 15 cm nedanför innertaket och på avstånd från ventilationsöppningar och fönster.
 3. Fungerar bastutermometern korrekt?

Värmegivaren kan behöva bytas om följande problem kvarstår efter alla ovannämnda åtgärder:

 • temperaturskillnaden överskrider 20 grader
 • temperaturvärdet på styrpanelens skärm förändras tvärt eller varierar ständigt
 • felmeddelandet ”Sensor error” visas på styrpanelens skärm

Problemet kan även ligga i kabeln. Ta ner värmegivaren från väggen och anslut den till huvudmodulen med en annan lämplig kabel. Om värmegivaren fungerar så behöver man helt enkelt byta ut kabeln. Om värmegivaren fortfarande inte fungerar behöver givaren bytas ut. Kontakta oss i så fall via e-post på support@huum.eu.

Styrpanelens skärm aktiveras inte

Den vanligaste orsaken är att styrpanelens kablar inte är korrekt anslutna.

 • Börja med att ta reda på om alla kablar är anslutna till huvudmodulen i enlighet med schemat i bruksanvisningen. Anslutningen bör utföras av en certifierad elektriker.
 • Kontrollera om någon kabel har lossnat från styrpanelen.
 • Om styrpanelen fortfarande inte fungerar efter kontroll av kablarna, kontakta oss på: support@huum.eu.
Styrpanelen kan inte ansluta sig till nätverket

Om styrpanelen UKU GSM inte kan ansluta sig till nätverket efter att den har kopplats till mobilappens användarkonto, skriv oss på support@huum.eu och sänd oss ett foto på felloggen (Menu > GSM status > log).

Om styrpanelen UKU Wi-Fi inte kan ansluta sig till nätverket, ta ett foto på felloggen som visas efter tryckning på ”Connect” och sänd loggen till oss med e-post på support@huum.eu.

Nätverksuppkoppling för UKU GSM avbryts

Använder du det SIM-kort som medföljde styrpanelen?

Kontakta oss på support@huum.eu.

Använder du något annat SIM-kort?

 • Kontrollera om datavolymen är slut.
 • Kontrollera om din tjänsteleverantör har ändrat inställningarna för APN. Om APN-inställningarna har ändrats, uppdatera inställningarna även i styrpanelens inställningsmeny.
 • Ta ut SIM-kortet och prova om det fungerar i din telefon.
 • Om styrpanelen fortfarande inte fungerar, kontakta oss på support@huum.eu.
Det eldrivna bastuaggregatet blir inte hett efter montering
 • Fungerar värmeelementen korrekt? Kontrollera detta genom att ta bort några stenar och se om värmeelementen blir rödglödande under uppvärmning. Om något värmeelement inte glöder så är det defekt och behöver bytas ut innan man fortsätter använda bastuaggregatet.
 • Är kablarna korrekt anslutna? Koppla ur bastuaggregatet från strömnätet. Kontrollera sedan att alla kablar på bastuaggregatet och styrpanelen är anslutna till huvudmodulen i enlighet med bruksanvisningen. Om detta inte löser problemet, kontakta oss och sänd oss ett foto på huvudmodulens kablage.
Det eldrivna bastuaggregatet blir inte längre hett
  • Fungerar värmeelementen korrekt? Kontrollera detta genom att ta bort några stenar och se om värmeelementen blir rödglödande under uppvärmning. Om något värmeelement inte glöder så är det defekt och behöver bytas ut innan man fortsätter använda bastuaggregatet.
  • Kontrollera om någon kabel på bastuaggregatet eller styrpanelen har lossnat.
  • Anlita en elektriker för att kontrollera att alla tre faser är korrekt anslutna och kopplade till bastuaggregatet.

  Om dessa åtgärder inte löser problemet så kan felet ligga i huvudmodulen. Kontakta oss  och sänd oss foton på bastuaggregatets och huvudmodulens kablage.

Det eldrivna bastuaggregatet hettas upp för långsamt
 • Har bastuaggregatet lämplig effekt för basturummets storlek? Se i produktdatabladet eller bruksanvisningen.
 • Tog du hänsyn till oisolerade väggar och glasytor vid beräkning av basturummets volym?
 • Fungerar värmeelementen korrekt? Kontrollera detta genom att ta bort några stenar och se om värmeelementen blir rödglödande under uppvärmning. Om något värmeelement inte glöder så är det defekt och behöver bytas ut innan man fortsätter använda bastuaggregatet.
 • Är ventilationen i basturummet för intensiv?

Bli en återförsäljare

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter.


  Contact form

  [contact-form-7 404 "Hittades inte"]